Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Nagler krigens traumer til korset

Congokrigen er egentlig ikke slut for dem, der er værst ramt. Behovene er fortsat store og mange mennesker lider stadig.

Men der er håb: Det er fantastisk at se, hvordan congoleserne selv går foran i forsonings- og genoprettelsesprogrammet. Meget af arbejdet handler om at helbrede traumer.
Et eksempel på sådan et program, er det der drives af Daniel Masumbuko Kasereka og hans medhjælpere. Samlingerne varer to uger, ofte i områder som har oplevet krigen på nært hold, f.eks. i Nyankunde.
MAF er med til at støtte Daniel ved at flyve for ham og hans medhjælpere. De gør selv alt hvad de kan for at samle penge ind, men får ikke megen finansiel støtte, derfor flyver MAF dem gratis.

I et samfund med en enormt hierarkisk struktur forsøger Daniel og hans folk at nå frem til ældre kirkeledere og høvdinge, som er forbilleder i deres lokalsamfund. Udover at flyve mandskab til samlingerne, hænder det vi flyver høvdinger ind fra et andet område for at deltage i programmet.
Det er ikke sjældent at høvdingene selv har været involveret i massakrer under krigen. Det er et fantastisk syn, når mennesker der tidligere har forfulgt hinanden mødes i forsoning.
Stærke historier
001Vi hører mange stærke historier, som er en direkte konsekvens af de evangeliske forsoningsprogrammer:
• En kvinde mistede hele sin familie i massakren, hun tager nu vare på fem forældreløse børn fra den stamme, der dræbte hendes egne!
• En høvding som var med på en af samlingerne kunne hverken gå eller snakke, han kunne kun lige spise. Efter programmet lærte han at tilgive. Til sidst blev han helbredt fysisk og psykisk. Gående tog han budskabet om Jesus med tilbage til sin landsby, hvor han begyndte at undervise sit folk.
• Seje militssoldater forandres også i mødet med Jesus. Under en stor forsoningsmarch i Bunia, stod nogle af militssoldaterne frem og bad om folks tilgivelse og forklarede hvordan Jesus nu havde forandret dem totalt. De gjorde op med deres voldelige fortid.
Vi flyver de kristne programledere til områder, hvor det er ekstremt farligt at færdes til fods, områder hvor militsen fortsat er aktiv. De bringer budskabet om forsoning til alle.

Støt nu

Nødvendig hjælp
I øjeblikket er størsteparten af vores flyvninger humanitær hjælp. Mennesker lever under konstant terror. Titusinder er blevet flyttet til midlertidige flygtningelejre. Nogle gange hænder det, at militserne også angriber lejrene. Derfor arbejder vi tæt sammen med mange forskellige organisationer, blandt andet Læger Uden Grænser.
Vi flyver forsyninger, udstyr og mandskab ind til arbejdet i de midlertidige flygtningelejre. Vi flyver også kirkepersonale som ønsker transport til lignende steder.

Oversættelsesarbejde
Test 1
Før krigen brød ud var der mange missionærer i området. Få er nu vendt tilbage. I øjeblikket flyver vi en del for Wycliffe Bible Translators, ofte team bestående af op til seks lingvister, ind til steder, hvor de bruger tre uger på, gennem intensivt arbejde, at udvikle alfabeter på seks forskellige sprog – samtidigt. Flere måneder senere kommer det samme hold tilbage, hvor de f.eks. laver en ordborg eller en førsteudgave af en bibeloversættelse. For tiden arbejder nationale Congo-oversættere i samarbejde med Wycliffe med bibeloversættelser til 17 forskellige sprog. I Congo er der 218 registrerede sprog.