MAF i Danmark

MAF Danmark er en selvstændig indsamlingsorganisation tilknyttet Mission Aviation Fellowships internationale arbejde (MAF).

MAF Danmarks formål er at indsamle midler til at drive det internationale hjælpearbejde, udsende medarbejdere til opgaver rundt om på MAF’s baser samt støtte op om arbejdet i forbøn.

MAF Danmark blev stiftet i 1989.

MAF Danmark er godkendt af indsamlingsnævnet og medlem af ISOBRO, Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation. Desuden er MAF Danmark medlem af Dansk Missionsråd (DMR), Center for kirkeligt udviklingsarbejde (CKU) og Civilsamfund i Udvikling (CISU).

MAF Danmarks kontor ligger i Aarhus C.

Peter Hedelund 
Generalsekretær i MAF Danmark

Mission Aviation Fellowship (MAF)

MAF er en international organisation som bruger små fly til at støtte udviklingsarbejde, sundhedsfremme, mission og nødhjælpsarbejde rettet mod mennesker, der bor fattige og isolerede steder.