Mission

Grundlaget og nerven i MAF’s arbejde er, at flere mennesker oplever forandring og forvandling i mødet med Guds kærlighed. Derfor har missionsarbejde i form af blandt andet flyvning for lokale kirker en særlig plads i vores arbejde.

Rigtig mange lokale kirker og organisationer ønsker at række ud med det kristne evangelium til mennesker omkring dem. Men det kan være rigtig svært for præster med ofte få økonomiske ressourcer at rejse rundt. Derfor flyver MAF lokale præster, som skal ud og prædike eller undervise.

Desuden flyver vi også bibler i for eksempel Papua Ny Guinea, Madagaskar og Tchad. Nogle steder sælger MAF-piloter også billige bibler til lokalbefolkningen fra flyet, når de lander.

I flere lande har MAF også samarbejde med bibeloversættere, der arbejder med at oversætte Bibelen til de ofte mange forskellige lokale sprog, som kan findes i et enkelt land. MAF flyver bibeloversættere, når de har brug for at tage ud og lave feltarbejde.

MAF i Tanzania har samarbejdet med evangelist Elisha Moita i over 30 år. Han er leder af en bibelskole i Malambo i Maasai-land i Tanzania.

Støt MAF's missionsarbejde

  • For 115 kr. kan du give Bibelen til to mennesker i isolerede egne af Papua Ny Guinea.
  • For 267 kr. kan du give en bibel som lydbog til isolerede mennesker, der ikke kan læse.
  • For 462 kr. kan du hjælpe 8 mennesker i Papua Ny Guinea med at få Bibelen på deres eget sprog.

MAF arbejder for, at udsatte mennesker i isolerede egne får adgang til sundhedsydelser. Det er både i akutte situationer som ambulanceflyvning og forebyggende sundhedsarbejde.

MAF er klar, når katastrofen indtræffer. Ved naturkatastrofer som orkaner og jordskælv bruger mange partnere MAF til at få overblik og uddele nødhjælp.

MAF muliggør langsigtet udviklingsarbejde for over 1000 hjælpeorganisationer og støtter mange forskellige projekter, der skaber økonomisk og social udvikling.

Et stort ønske for MAF er, at flere mennesker hører det kristne evangelium og lærer den levende Gud at kende. Derfor flyver vi for en lang række missionspartnere.